20 Mart 2018 Salı

GÖREN OLUR

GÖREN OLUR
zülfün perdesini açma
benden gayrı gören olur
sırma saçın salıp gezme
benden gayrı ören olur
ben ki garip aciz kulum
nicesine sor ahvalim
deme sakin nedir halim
benden gayrı soran olur
sıra dağlar uzun ince
verme sırrın el verince
benden gayrısın görünce
sanma sana yaran olur
sevda ister gönül yardan
ömre aşkı sayar kar*dan
sinemdeki yanan hardan
belki aşka varan olur
çınaroğlu sormaz halin
görmez gözün tutmaz elin
nasıl olsa ince belin
bundan gayrı saran olur
bilir isen aşk kıymetin
sana gönül veren olur...r çınaroğlu

GECEDEN KALAN

GECEDEN KALAN
hüzündür bize kalan,
her geceye bir başka düşer
her geceye bir ayrılık
ne var ne yok gönülde olan
her gece bir başka yalnızlık
ve ayrılık bir aşka düşer
gözden ve gönülden ırak
hüzündür bize kalan
hüzündür bize kalan,
damları eskimiş meyhaneler gibi
keder akıtır her gök görleyende
bilmezler ne içer içmek isteyen
her geceye bir destan sığar,
her geceye bir anı
her gece çalar da kapını
hüzündür bize kalan
hüzündür bize kalan,
elinde eski bir mektup,
gönlünde derin bir yara
her gece dalar yar*sız uykulara
ve böler geceyi acının en koyusu
bir zindana düşmüş gibi
yalnızlığın korkusu,
her gece usulca sol yanıma sokulup
hüzündür bize kalan
hüzündür bize kalan
ardında sıra dağlar bırakmış gibi
nil gibi, fırat gibi diyar diyar
susuz topraklara akmış gibi
mum misali, yahut gece lambası
kendini yar için yakmış gibi
sabahı bekler de bilir aşığın
geceden bir anı bırakmış gibi
hüzündür bize kalan
hüzündür bize kalan,
tan yeri ağarır, ezanlar ve Allah
baş başadır kullar ve İlah,
sabah olmuşcasına sabah
geceden kalan ne varsa yekün
fark etmez bu derde gün be gün
sevdadır sevene yük olmaz
çiledir, hasrettir, bu sevda tek olmaz
dua eder gibi açıp gönülleri
hüzündür yalnız bize kalan
o mutlu sabahı bekler gibi..... rasim çınaroğlu

GECE KAHVESİ

GECE KAHVESİ
düştün mü aklıma,
ansızın bir gece yarısı,
bazen özlemle anarım
bazen derin bir kalp ağrısı
dinlerim bir yetim çocuk gibi
yalnız bir çığlık sesi
alır da beni sana getirir
bir gece kahvesi...
düştün mü aklıma,
ansızın bir gece yarısı
bazen derman olursun derdime
bazen de bir gönül yarası
ne zaman bir şiir yazmak istesem
ne zaman bir aşk düşlesem
içimde bir kavuşma hevesi
alır da beni sana getirir
bir gece kahvesi...
düştün mü aklıma,
ansızın bir gece yarısı
günlerden hazin bir cuma
matemdir sensiz her şiir
matemdir sensiz her şarkı
hatıralar dökülür bir bir
bir kaç damla ile avucuma
tutarken içimde ayrılık yası
alır da beni sana getirir,
bir gece kahvesi,
düştün mü aklıma,
ansızın bir gece yarısı
gözlerin ela mıydı
yeşil mi, yoksa mavi mi
ahh,,, bir gece gelsen de kapıma
görebilseydin halimi
gittiğim her gönül yabancı
yaramaz bana bilirim,
senden başka bir iklimin havası
nasılsa sevmekle başlar her şey
nasılsa hasretin bir aşkın mirası
alır da sana getirir elbet
bir gece kahvesi...
düştün mü aklıma,
ansızın bir gece yarısı,
bazen özlemle anarım adını
bazen de bir kalp ağrısı
sevebilmek usanmadan
bütün duyguların en hası
kim bilir belki de ansızın
alır da sana getirir
bir gece kahvesi... r çınaroğlu

SEVDİĞİM

SEVDİĞİM
gönülden bağlıdır sevda bir iple,
darılma gücenme kızma sevdiğim
bazı mecnun eder bazı da serhoş
bu güzel büyüyü bozma sevdiğim.
içsem aşk şarabın kandırır deyi
beni çöle atıp yandırır deyi
bel ki bir dağ başına kondurur deyi
hasretle alemi gezme sevdiğim
bilmem sitem midir bilmem elem mi
seni sende bulup bende bilem mi
aman Allah korusun sensiz kelam mı
bir cümle bir hece yazma sevdiğim
kalkıp göç eylesek biz bu diyardan
namımız duyulsun yanan bu hardan
ne Hakk tan geçeriz ne nazlı yardan
yar içün ol hakkı ezme sevdiğim,
gün gelir ikimiz bir yöne doğru
yolcuyuz mazi de bir düne doğru
son rekat son rüku az öne doğru
sensiz ölüm olsa sezme sevdiğim
serilip uzansam önüne doğru
ölürsem mezarım kazma sevdiğim...r çınaroğlu..

FEDA EYLEDİM

FEDA EYLEDİM
şu yalan dünyada sevda namına
neyim varsa sana feda eyledim
çektiğim çileyi aşkından sayıp
ömrü senden yana feda eyledim
bir baki mutluluk arar da insan
sever de kalmaz mı kararda insan
dağları ferhad gibi yarar da insan
ırmakları bir ana feda eyledim
saçların ömrüme sarılmış gibiydi
saçların ezelden örülmüş gibiydi
gönül yurdumda görülmüş gibiydi
yar diyerek ona feda eyledim
bir zemheri ayazında kar vardı
geldi kuruldu tahtıma yer vardı
sanki gül teninde saklı har vardı
gönlü senden yana feda eyledim
baksam da nafile göremem gözle
anlatılmaz güzelliğin bir sözle
hele biraz sev ara biraz da özle
zamanı zamana feda eyledim
çınaroğlu cefayı aşk için sever
alemde ne varsa meşk için sever
sanma bu mülkü köşk için sever
bu canı canana feda eyledim..... r çınaroğlu

FERMAN EYLE EY KAŞLARI KEMANIM

FERMAN EYLE EY KAŞLARI KEMANIM
ferman eyle ey kaşları kemanım
bir görende suçu var mı sevenin
vallahi sormaya yetmez imanım
leyla mıdır adın senin şirin mi
gah kakülün rüzigara meyleder
gahi o dem alemleri zapteder
gören seni huri -melek zanneder
evliyalar enbiyalar yaren mi
ol sırrına ermek içün gönlümü
feda idüp ben bu fani ömrümü
sana dönsem kıble bilip yönümü
Kabe senin mekanın mı yerin mi
anlatılmaz aşkın senle vuslatı
geçmek için sevda denen sıratı
senden yana verse zerre muradı
almayu ben bu da ah u zarın mı
kul olayım senden şifa bulayım
hanen içre ben ashabın olayım
bahçıvanım gülün goncan sulayım
bu hörmetten söyle sevda kar*ın mı
ne vakit dersen o vakit gelirim
lal olsan da her dileğin bilirim
ister isen aha burda ölürüm
sen için ölmek bana sorun mu
çınaroğlu yar ilen avaz eder
o yar bana cilve eder naz eder
bir bakmışın kara kışı yaz eder
sevda senin ateşin mi narın mı... r çınaroğlu

IRAK OLUR

IRAK OLUR
beklediğin gelmez ise,
yollar sana ırak olur
gönül yarin bulmaz ise
kullar sana ırak olur
garib olur hal satarsın
gahi aç susuz yatarsın
bazen kelamın yutarsın
diller sana ırak olur
anlamaz bu derdi kimse
ne bir çare verdi kimse
yar saçların serdi ise
yeller sana ırak olur
ab ı hayat suyun içip
hazan gelir bahar göçüp
yar goncasın hele açıp
güller sana ırak olur
gün batanda zuhur eder
göz yaşını nehir eder
bal yesen de zehir eder
ballar sana ırak olur
sözün tutmaz ırak deyi
gelmez yaran sarak deyi
yalvarırsın bırak deyi
iller sana ırak olur
çınaroğlu sözün kavi
nasıl bir yar nasıl sevi
her kelamı meşke havi
gonca güldür özü, nevi
eller sana ırak olur... ...r çınaroğlu